See you in Liverpool

Möt männen i Liverpool kom jordbruksbyråns

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www. Direktör Askengrens a »Zuleika» hade nyss kastat ankar i Lyngsö båthamn, jollen hade gjort ett par turer mellan kuttern och kajen, och direktören och hans sällskap, inalles fyra solbrända seglare voro på väg till restaurangen för att undersöka möjligheterna där.

BARON OLSON

Det är en önskan om välgång samt lycklig resa, då livet till sjöss förr om åren ofta var förenat med fara och vansklighet. Liverpool inneha i århundraden varit en viktig sjöfartsstad, ett centrum för sjöfarten och handeln mellan England, USA och övriga Europa. Inför en längre seglats betydde hälsningen att om man återsågs i Liverpool hade allting gått väl.

Inläggsnavigering

Igen en ny relig io n. Verlden vill bedragas. Polisen rö ner motst ånd. Ett blodigt slagsmål hade anträda t i Emil Swanssons krog bred Lake ave. South , Du luth , Minn. Ej hellei den mannen gick , Då. Då måste konstap eln släppa den aire sterade , som genast tog till benen. Detta pr ivile gium erhöll bolaget un der.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here