Kärlek: De gamla grekerna hade sex ord för kärlek vilka kan du?

Hur man möter kvinnan flirt

Andrea Nordqvist Yle Helsingfors Badandet och dess betydelse har genomgått många metamorfoser genom årtusendena. Badande har ansetts syndigt och vatten rentav suspekt. Efter att farsoter skördat liv i rasande takt och forskningen utvecklats med stormsteg slapp både vatten och bad med tiden sin förbannelse. Det lilla vi vet om tidiga kulturers hygien bygger långt på det vi vet om naturfolk av nyare datum. Badande och tvättande har värdesatts redan i primitiva kulturer och har varit en delorsak till att människor bosatt sig vid vattendrag.

Alla avsnitt från programmet OBS

Sebastian Bergholm Yle Åbo Det var i antikens Grekland som det västerländska tänkandet tillsammans frågor om demokrati, moral och en gott liv började ställas. De armé frågorna finns ännu med i våra liv idag. Nu får du kunna hur på några minuter. Tänk dej en situation där någon ber dej svara på vad det är att vara snäll. Då hittar du gällande ett exempel där en person är snäll. Men då kanske svaret blir att du gett ett exempel gällande snällhet, men inte svarat på frågan om vad snällhet är. Sådana armé frågor och exempel skrev den antika filosofins största tänkare, Platon, om. Inom hans filosofi söker man ständigt postumt sakers kärna eller idé. Vad är mod, godhet, dygd — sådana frågor och det här sättet att filosofera stöter man på hela tiden.

Tio frågor om badande och hygien – bestyr som omgavs av myter misstänksamhet och stor okunskap

Dom blir med tiden alltmer antropomorfa, d. Otaliga är de berättelser som skildrar Zeus snedsprång med jordiska kvinnor. Hans knep är många; den badande Anföra förför han till exempel i gestalten av en svan och den feniciska prinsessan Europa som tjur. Men likaså övriga gudar besitter mänskliga egenskaper. Trojanska kriget orsakas av en skönhetstävling emellan tre gudinnor med den trojanske prinsen Paris som smakdomare. Den gudinna han väljer, Afrodite, kommer att bistå honom i framtiden, men de övriga två, Hera och Pallas Atena blir hans och staden Trojas motståndare i det kommande kriget mellan de anfallande grekerna ledda av storkonung Agamemnon och trojanerna under kung Priamus. Orfeus och Eruydike Månggudinnan Kalliope hade en son såsom hette Orfeus.

Lär dig filosofi: Synden är människans arv

När jag läser om grekernas sex term för kärlek, så påminns jag försåvitt hur rätt han har. För mig kan älska och känna kärlek gällande så många sätt — och det kan du också. Det som vi främst tänker på som kärlek är förmodligen det som grekerna kallar Eros — den sexuella passionen. Men hurdan ser du på djup vänskap, sprallig kärlek, långvarig kärlek, universell kärlek samt självkärlek?

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here