Undersökning: Få svenskar vill flyga mindre för miljön

Möt flickan Göteborg mötesrapport

Budskapet från regeringens klimatsamordnare Svante Axelsson och vice statsministern Isabella Lövin var livet blir bättre Sveriges betydelse är enorm De två framförde ett glättigt budskap. Men ingen tid ägnades åt det faktum, att våra regeringar ända sedan fört en skattepolitik, som förhindrat storskaliga satsningar på svensk produktion av biodrivmedel. Frågan om varifrån elen ska komma för satsningar på elfordon, fossilfritt stål mm gled man förbi. I mycket handlade Axelssons och Lövins prat om pie in the sky.

Så gjordes undersökningen

Förberedelse av investeringar sker över en reslig tidshorisont och är långsiktigt. Genomförandet är ofta beroende av olika myndigheters befogenhet. I många fall kan byggnations- samt driftsättningsprocessen ha en implementeringsfas som sträcker sig över flera år. Investeringar inneha en långsiktig ekonomisk konsekvens på koncernens verksamhet. Det är vanligt med ett ekonomisk livslängd om år, i somliga fall ända upp mot 50 år. Framförhållning, planering, kalkylering och finansiering bruten investeringsverksamheten är därför viktiga områden inom koncernens verksamhet.

Möt flickan Göteborg socker

Relaterade ämnen

Coronapandemin sveper över världen. Här har vi samlat frågor och svar om smittspridning, antal dödsfall, vaccin och restriktioner samt rekommendationer från svenska myndigheter. Blir hane immun om man har smittats ett gång och tillfrisknar? Folkhälsomyndighete n bedömer att det för en person såsom är symtomfri och har IgG-antikroppar innebära minskad risk att smittas och därmed en minskad risk att föra smittan vidare till andra. Därför är vår bedömning att om man får covid så är man immun, även försåvitt man inte utvecklat antikroppar.

Blir man immun om man har smittats en gång och tillfrisknar?

Förut oss på Göteborg Energi är det både ett ansvar och en sporre att bidra till denna utveckling. Såsom Västsveriges ledande energiföretag är det vår uppgift att skapa långsiktighet och fasthet i våra erbjudanden. Vår vision är ett hållbart Göteborgssamhälle, där vi hushåller med energi och resurser. Det innebära också att vi strävar efter att hitta nya och bättre energilösningar förut framtiden.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here