Kalendarium

Att lära känna dina vänner behov

Visningar: Transkript 1 Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Socialpsykologi hp Vt Konflikter och sammanhållning inom vänskapsgrupper En uppsats om smågrupper Handledare: Niklas Westberg Examinator: Anna Ryding Jasmin Bruncevic Filip Varcakovic 1 2 Konflikter och sammanhållning inom vänskapsgrupper Jasmin Bruncevic Filip Varcakovic Högskolan i Halmstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle, Socialpsykologi hp ABSTRAKT Syftet med föreliggande studie är att utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv erhålla djupare förståelse och ökad kunskap kring de processer som finns i smågrupper, hur konflikter påverkar sammanhållningen och vad det är som gör att en stabil grupp förblir stabil. Studien utgick från ett kvalitativt förhållningssätt med en hermeneutisk ansats. Med en semistrukturerad intervjuguide utgjordes urvalet av två grupper med fem medlemmar i respektive grupp där hälften är män och hälften kvinnor. Resultatet visar att konflikter inom vänskapsgrupper inte är av ondo och kan vara utvecklande för både gruppen och den enskilde individen. Den starka sammanhållning grupperna har visar på att konflikter inte är en stor faktor för gruppens välmående. Gruppens sammanhållning symboliseras av den sociala attraktion medlemmarna har gentemot gruppen. Forsyth, Carl M.

Formella och informella grupper

Förut mig började livet efter Så sa härliga Dagny Carlsson inför sin årsdag. Visst är det hoppfullt! Vi moderater vill stärka alla äldres rätt mot ett gott liv oavsett om hane är lika pigg som Dagny Carlsson eller inte. Äldreomsorgen ska bidra mot att öka egenmakten och valfriheten. Den demografiska utvecklingen ställer fortsatta krav gällande ännu högre kvalitet och kontinuitet. Patienter och anhöriga ska kunna känna sig trygga.

Augusti 2016

Beakta att kalendern just nu visas filtrerad, men kalenderprenumerationen kommer vara ofiltrerad. Följ dessa instruktioner för att lägga in prenumerationen i Outlook i Windows: Avbilda kalenderlänken. Gå till kalendervyn i Outlook. I dialogrutan som öppnas klistrar ni in kalenderlänken.

Protokoll / Torsdagen den 28 mars Protokoll / - Riksdagen

Människan är en social varelse och hon ingår i flera grupper i sitt liv. Det kan handla om skolklassen likväl som ett politiskt parti alternativt familjen. De grupper du ingår inom idag måste inte vara desamma såsom du ingår i om 10 år. Grupper nybildas, omstruktureras och upphör alltsammans tiden.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here