Golden Boy

Vad en ensam event

Under Bråvalla festival delade Ung Vänster ut lappar till killar med 8 tips för att inte våldta någon. I detta fall mot förövarna, alltså killarna. Det blev många blandade reaktioner, många killar som blev kränkta och upprörda och många som tyckte det var rätt gjort av Ung Vänster.

Relaterade inlägg

Denna saga passar i vinterskymningen, när glöden i brasan sakta brinner ned. Emedan pläga vi sitta framför elden samt drömma om, hur vårt eget leva brinner ned som den. Då sker det ock, att vi nordbor — med vårt tunga sinne och hetsiga blod — rysande låta livets spökgestalter draga vår inre syn förbi. Emedan borde denna saga berättas. Det är en berättelse av samma blod, såsom stänkt röda fläckar över de gamla ättesagornas gulnade blad. Den handlar försåvitt samma folk och samma race, samt om vi också icke kunna framleta eller sammanställa de länkar i utvecklingens kedja, vilka skulle bevisa detta, kommer oss aningen dock till hjälp. Inom dess ljus se vi, hur förgångna släktens storvulenhet i dåd, lidanden alternativt brott bindas samman med det, vilket ända in i nutiden minner försåvitt förgångna dagars kvinnor och män. Inom dess ljus se vi, hur frändskapen flammar oss till mötes mitt klocka det liv, vilkets proportioner vi ideligen glömma.

Kommentarer

Roller i omvandling : en rapport skriven på uppdrag av Delegationen för rättigheter mellan män och kvinnor. Kapitel 1 Rolleriomvandling 1 I En tudelad värld. Kapitel 3 En familiesociologisk studie 3. Kapitel 4 Kvinnornas bagage 4. Avsnitt 5 Kvinnor och män på arbetsplatsen 5. Och vad säger de gällande arbetsplatsen? Fritidens sociala värde.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here