Kär i en kollega på jobbet - hur gör man?

Frågor för att fuska

Utredningens slutsats är bland annat att arbetet för att förbättra transpersoners levnadsvillkor måste stärkas på ett strukturellt plan, med förtydliganden av ansvar och uppdrag till myndigheter. Utredningens kartläggning om transpersoners levnadsvillkor Utredningens resultat visar bland annat att en relativt hög andel av transpersonerna inte kan leva i enlighet med sin könsidentitet och att detta försämrar hälsan. Det är vanligare bland transpersoner än bland befolkningen i stort att skatta sin egen hälsa som dålig. Det finns också en tydlig skillnad inom gruppen transpersoner, där ickebinära i högre utsträckning skattar sin hälsa som dålig, liksom de som uppger att de inte kan leva i enlighet med sin könsidentitet. Unga transpersoner skattar sin livskvalitet som lägre än unga cispersoner. Självmordstankar och självmordsförsök är vanligare bland transpersoner än bland befolkningen i stort.

Lös Fitta Torp Senaste Blogg

Jun 5, Bröllopsfotograf i Göteborg. Stylad bröllopsfotografering i Pukebergs glasbruk, Nybro. Jun 2, Bröllopsfotograf i Skåne. May 20, Bröllopsfotograf Vetlanda, Småland. Nov 19, Bröllopsfotograf Villa Gransholm, Växjö. Sep 3, Bröllopsfotograf Eksjö, Småland. En egensinnig gestaltning med sensibilitet och stort skådespeleri — och dessutom mod — i Astrids anda! Jultid 10, Filmstaden har stängt på bas av smittspridningsrisken.

Till statsrådet och chefen för Kulturdepartementet

Inom skrivande stund — januari — pågår utskottsbehandlingen i riksdagen av förslaget mot funktionshinderservicelag, som kom i september Lagen är tänkt att ersätta handikappservicelagen samt avses träda i kraft 1. Enligt förslaget ska besvärstillstånd krävas för att avgöranden från förvaltningsdomstol avseende beslut inom frågor som rör subjektiva rättigheter — det vill säga exempelvis tjänster såsom personlig assistans och färdtjänst — skall prövas av högsta förvaltningsdomstolen HFD. Kravet fanns inte i tidigare lagutkast. Grundlagsutskottet har tidigare ansett att ett anspråk på besvärstillstånd kan höja rättssäkerheten, mirakel förutsättning att omprövningsförfarandet som föregår domstolsbehandlingen fungerar ändamålsenligt. Liknande tankar finns inom den juridiska litteraturen. Det har inom olika förbunds rådgivningsverksamheter framkommit att omprövningsförfarandet inte alltid fungerar som det skall. Exempelvis kan föredraganden i socialnämnden hava påverkat den tidigare handläggningen.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here