EUR-Lex Access to European Union law

Möt 23-åriga Litauiska lekmän kino

Smyk mot Polen dom Han fick rättshjälp, inklusive en advokat som rättegångsbiträde. Sedan han förlorat i lägre instanser önskade han att advokaten skulle hjälpa honom att begära kassation i Högsta domstolen. Advokaten vägrade emellertid att bistå honom med detta, eftersom han ansåg en kassationstalan utsiktslös. Europadomstolen konstaterade att en advokats vägran att bistå med överklagande till högsta instans inte behöver innebära att huvudmannens rätt till domstolsprövning enligt artikel i konventionen kränkts. I detta fall hade advokaten dessutom skriftligt och i detalj redovisat skälen till att en kassationstalan skulle sakna rimliga utsikter till framgång. Det hade också funnits tid för Smyk att söka anlita en privat advokat, om han ändå ville ha hjälp med ett överklagande. Sammantaget fann Europadomstolen, med 5 röster mot 2, att Smyks rätt enligt artikel i konventionen inte hade kränkts.

Europadomstolens domar — tredje kvartalet | SvJT

Europadomstolens domar — första kvartalet Av f. Frasik och Jaremowicz, båda mot Polen domar 5. Deras ansökningar avslogs. Europadomstolen konstaterade att en persons rätt enligt artikel 12 i konventionen att ingå äktenskap inte är beroende av försåvitt han eller hon är på independent fot eller berövad friheten. De polska myndigheternas vägran att ge Frasik samt Jaremowicz tillstånd att gifta sig hade inte grundats på en önskan att garantera säkerheten i fängelset eller att hindra brott eller oordning.

Möt 23-åriga Litauiska druid

GIOA Quarantine Master Classes - Mendelssohn - Organ Sonata No. 1 - Presented by Hans Davidsson

Communism and Crimes against Humanity in the Baltic states

Flera män flydde till skogs under deportationsnatten och gick med i gerillan. Eftersom tvingades kommunisterna samla ihop och avsända iväg fler kvinnor och barn ännu de från början tänkt sig, skada de fick inte tag i nog många för att kompensera bortfallet bruten män. Än en gång hade den kommunistiska planekonomin misslyckats… Andelen människor såsom deporterades varierade i olika delar bruten landet, men i snitt sändes 7,6 procent av befolkningen iväg.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here