Socialismens Historia

Att lära känna andliga människor work

Hämtat ur ett material som idag år sprids av Trosrörelsen både i Norge och Sverige. Människans problem och lösningen av problemet, kan inte enbart centreras kring hennes egen ande på det sätt Trosförkunnelsen och JDS gör. Problemet för människan är att hon fått en syndens natur integrerad i sitt väsen. Syndens natur och människans synder skiljer henne från Gud. Gud och människa blir fiender. Skuld vilar över människan och drar Guds vrede över sig. Det är detta Jesus går in och löser, när sann Gud samtidigt blir sann människa, i en fysisk jordisk kropp. I Jesu jordiska kropp sker, genom hela Hans liv försoning, genom att Han som sann människa helt uppfyller Guds lag och vilja. Jesus hade därmed fördömt synden i köttet och stängt den ute ur människans väsen.

Påskvandring

Mirakel stilla veckan går vi in inom påskberättelsen genom bilder och texter. Ni får veta varför vi firar påsk och vad de olika dagarna mirakel stilla veckan handlar om. Hela spektret av känslor som vi människor möter i våra egna liv finns tillsammans i stilla veckan och under påsken. Sjunk in i bilderna, läs texterna och fortsätt läsa i Bibeln försåvitt du vill. Stilla veckan börjar gällande palmsöndag då Jesus rider in inom Jerusalem. Ärans konung kommer på ett ung åsna, ett föl och börjar sin vandring mot förnedringen.

Möt Din Guide och Ställ 3 Frågor - Kort Meditation

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here