Swedish to English vocabulary list from Freedict

Dating döv och dum säker meal

Jag har under en längre tid velat katalogisera de icke-akademiska texter jag skrivit genom åren, mest pga ett behov av att se saker samlade på ett ställe. Vad som började som en oplanerad one-off grej en självbiografisk essä om min skolgång, icke desto mindre fick en för min del rätt oväntad fortsättning med populärvetenskapliga essäer, krönikor och recensioner i SR, Sydsvenskan och Vetenskapsrådets Curie. Dessa har hopat sig nu under 5 år till en textkatalog som jag finner en viss stolthet i att se tillbaka på. Här är listan tillsammans med lite kommentarer kring varje text. En av frågorna jag har brottats mest med i vuxen ålder är den om mekanismerna bakom hur världens maktcentrum pendlat pendlar mellan olika världsdelar. Varför var tex det islamiska kalifatet under en viss tid världsledande inom vetenskap och konst medan samma område idag är långt ifrånsprunget av Väst och Öst för den delen? När jag växte upp var antydningarna att det fanns något inneboende underlägset i människor från teknologiskt underutvecklade världsdelar, något som jag aldrig accepterat eller trott på.

Senaste inläggen

Skip to content. Sign in Sign up. Instantly share code, notes, and snippets.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here