Månad: oktober 2019

Rum för en ensam sies

Almas bok 23—29 Introduktion Anti-nephi-lehiterna visade tydligt prov på den förändring som äger rum hos individer som tar emot evangeliet och ingår förbund att följa Jesus Kristus. De utgjorde ett exempel på en djup, fullständig omvändelse som kommer av en uppriktig ansträngning att efterlikna Frälsaren i varje aspekt av livet. Tillsammans med de omvända lamaniterna visade också Mosiahs söner och Alma den andliga kraft som kommer av en ständig önskan att omvända sig, hålla förbund och att tjäna Herren genom missionsarbete och rättfärdigt leverne. Sök under dina studier av Alma 23—29 efter specifika handlingar och attityder som hjälper dig att fördjupa kraften i din personliga omvändelse. Lägg också märke till de många beskrivningarna av glädje och fröjd som är en följd av att vara engagerad i att sprida evangeliet till andra. Uttalanden Alma —5. President Thomas S. Äldste Russell M. Nelson, äldste Hans B.

UPPLYFTEN EDRA HJÄRTAN

Föredrag 1 Vi börjar på Nordpolen Mig tror att jag måste börja gällande Nordpolen… eller rättare sagt med Björn Puhs expedition till Nordpolen, för att knyta tillbaka till veckans veckobrev av Tabernaklet, där jag berättade om hurdan jag då och då läser sagor för mina barnbarn. Vi gillar all Nalle Puh, även om jag anar att det är av lite annorlunda skäl. Alldeles särskilt tycker jag försåvitt berättelsen om Nalle Puhs expedition mot Nordpolen. De ger sig av, glada i hågen, till dess någon kommer på att ingen av dem egentligen vet hur Nordpolen ser ut.

Senaste inläggen

VI bedja blott : led oss , blir oas när! Månne hos dig? Tsaren sjä l! Den vackra Feodosova 1 Polta va hörde jag ledan talas om utanför staden , mig , men du skrapar alltid det bästa till dig , du lillefar.

Om att vara ett Guds barn

Det har ansetts nödvändigt att ge denna uppmaning till alla dem som vill hörsamma vår Frälsares kallelse: »Kommen mot mig! Att upplyfta hjärtat innebär ej endast att se, utan snarare att rikta sina tankar. Däri lyckas hane endast genom att bli stilla. När vi förbereder oss att gå mot Herrens bord, lämnar vi allt det vardagliga bakom oss. Vi står före det heliga. Där tvingas de egna tankarna till stillhet, för att det som vi ser och hör ska nå våra ögon och öron. Epok och rum försvinner. Det känns såsom om vi var med i den måltid som var den första nattvarden, i bönen i Getsemane, i översteprästens palats och vid korsets fot.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here