Avgift för plats på förskola fritidshem eller familjedaghem

Ensamstående på alltid lärare

Hur stort är normalbeloppet? Kronofogden bestämmer hur stort normalbeloppet ska vara en gång per år. Normalbeloppet är kopplat till konsumentprisindex som SCB fastställer på regeringens uppdrag. För är normalbeloppet: 5  kronor för en ensamstående vuxen 8  kronor för sammanlevande makar eller sambor 2  kronor för barn till och med 6 år 3  kronor för barn 7 år eller äldre För är normalbeloppet: 5 kronor för en ensamstående vuxen 8  kronor för sammanlevande makar eller sambor 2  kronor för barn till och med 6 år 3  kronor för barn 7 år eller äldre Vad kan påverka storleken på normalbeloppet? Det är bra att veta att normalbeloppet för barn påverkas av till exempel underhållsbidrag, barnbidrag eller studiebidrag. Normalbeloppet minskar med motsvarande belopp som du får i bidrag. Självklart blir minskningen aldrig större än själva normalbeloppet.

Vad ingår i förbehållsbeloppet?

Vi gör en beräkning just för dej och stämmer av med statliga samt kommunala regler, så att du ej betalar för hög avgift. Avgiften förut kan som mest bli 2 kronor per månad. Så beräknas din debitering Kommunen ska se till att avgiften för hemtjänst, dagverksamhet och äldreboende alternativt bostad med särskild service inte blir så hög att du inte inneha pengar kvar för dina personliga behov. Du ska förbehållas en viss andel av dina inkomster innan avgiften kan fastställas. Förbehållsbeloppet dras från din sammanlagda inkomst efter skatt och det såsom återstår kallas avgiftsutrymme. Det är avgiftsutrymmet som avgör vilken avgift du skall betala för de insatser du är beviljad. Beroende på hur stort avgiftsutrymmet är kan din avgift reduceras. Finns inget avgiftsutrymme tas ingen avgift ut. Däremot betalar du alltid hyra samt mat när du bor på äldreboende.

Följ de skärpta nationella råden för att hejda smittspridningen av Covid-19

Var faktura avser månaden innan. Exempel: inneha barnet gått i förskola i januari kommer det en faktura i februari. Vid terminsplacering på fritidshem kommer fakturan för vårterminen i mars och fakturan för höstterminen kommer i oktober. Kom ihåg att kontrollera att din bill stämmer, så att du betalar domstol avgift och slipper att få ett extra faktura när vi gör ett inkomstkontroll längre fram. Vem får fakturan? Fakturan för förskolebarn skickas som huvudregel till det hushåll där barnet är folkbokfört och till den person såsom anges som fakturamottagare när du meddelar din inkomst. För barn med läge på fritidshem skickas fakturan som huvudregel till det hushåll som ansökt försåvitt platsen och den person som anges som fakturamottagare när du meddelar din inkomst. Om familjen tidigare haft läge i barnomsorgen går fakturan automatiskt mot den fakturamottagare som är registrerad hos kommunen.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here