1 av 10 vuxna saknar vänner i livet – här är KBT-nycklarna till vänskap

Hur man möter en rik datorsäkring

En kvalitativ studie om erfarenheter av och reflektioner om sexualitet, relationer och internet. Rapportens syfte är att ge fördjupad kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter SRHR bland målgruppen unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Kvalitativa forskningsintervjuer har genomförts med 19 informanter, 9 män och 10 kvinnor, i åldrarna 16—31 år i Malmö. Informanterna har lindriga till måttliga intellektuella funktionsnedsättningar, och relativt god verbal och kommunikativ förmåga, även om det varierade inom gruppen. Totalt 15 av 19 informanter har en eller två föräldrar som är födda i ett annat land än Sverige. Resultaten visar sammanfattningsvis:. Unga med intellektuell funktionsnedsättning behöver en stärkt sex- och samlevnadsundervisning som är anpassad till målgruppens behov och förutsättningar. Det är även viktigt med ett kunskapsbaserat förebyggande och stödjande arbete för att motverka sexuell utsatthet och sexuella kränkningar, både på och utanför internet. Vidare behövs mer kunskap om hedersrelaterade normer om sexualitet och funktionsnedsättning, för att stärka sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i gruppen.

KBT-nycklarna till vänner

Vi fick ett brev från Katarina, 38, som är gift och har två barn. Som åker utomlands på ferier, och har ett liv som dom flesta av oss. Men hon inneha inte en enda vän. Mig lekte man bara med om det ej fanns någon annan tillhands. Jag kom alltid i andra och tredje labb, aldrig i första. Nu, när mig jobbar som lärare, har jag fynd att det finns barn som är som jag var i nästan var klass. Första gången jag fick betraktelsesätt på en sån liten tjej, tänkte jag; så där var ju jag! Jag hade en kompis under gymnasietiden, hon hette Stina. Vi pluggade förbund och hängde efter skolan.

Därför är det så viktigt med vänner

Läs vår integritetspolicy här. Här är en urval av vårt material som ni kan använda i undervisningen. Det mesta går att beställa genom RFSU:s materialbutik alternativt går att ladda ned som pdf-fil här på sidan. Alla har domstol till information om preventivmedel, könssjukdomar, abort, mens, slidkransen, graviditet, lust och fröjd. Söker du material på andra tungomål än svenska? RFSU har filmer gällande 13 olika språk med svensk undertext. Våra upplysningsfilmer på olika språk. Letar du efter material på engelska? Ett del av våra publikationer finns översatta på engelska.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here