SVARTA FANOR

System för förförelse av datormöten

Politik är fri vilja [En betraktelse från Filosofiskt Initiativ. Titeln är en parafras på Olof Palmes kända tes: Politik är att vilja. Frågan om fri vilja ligger i botten på alla frågeställningar. Men vi tittar ofta åt ett annat håll; isbergets topp studeras men rötterna under ytan är inte intressanta. Från tidig morgon till sen kväll, från ögonblick till ögonblick, gör vi val. Vad ska vi göra och inte göra? Ska jag säga det eller tiga? Jag säger det, men HUR ska jag säga det? Högt, viskande, ursäktande, stolt, med många eller få ord?

Knulla video chat thailand

Det skulle bli spökdiné hos professor Stenkåhl, men bara andra klassens uppbåd, ty kraschanerna hade ryckt ut där dagen förut. Chateauvinerna voro utdruckna och vaktmästaren satte fram de vita, som förlorat etiketten i islåren; rödvinet slogs gällande karaffinerna och balchampagnen isades ner inom en köldblandning av snö, salpeter samt koksalt. Det var enkelt men briljant, när gästerna började samlas. De stodo i trappan med klockan i labb för att icke komma för arla, och framför allt för att undfly konversera före dinén. Man levde inom en praktisk nationalekonomisk tid och hane ville icke slösa med samtalen. Såsom man icke kände sina blivande bordsgrannar, måste man iakttaga stor försiktighet inom valet av ämnen och akta sig att icke säga samma kvickheter till samma person. Författaren Falkenström anlände samt fann sin vän bokhandlaren Kilo lodrät med kronometern i vänstra handen.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here