Other languages with Google Translate

Tyska äktenskap organ cricket

Hur Proudhon löser bostadsfrågan I nummer 10 och följande av Volksstaat återfinnes en serie av sex artiklar om bostadsfrågan, som förtjänar att uppmärksammas enbart av den anledningen att de - bortsett från några för längesedan bortglömda vittra alster från talet - utgör det första försöket att omplantera den proudhonska skolan i Tyskland. Den så kallade bostadsnöden, som nu för tiden spelar en så stor roll i pressen, består inte i att arbetarklassen överhuvud taget lever i dåliga, överbefolkade, osunda bostäder. Denna bostadsnöd är inte något speciellt utmärkande för vår tid. Den är inte ens ett av de lidanden som är utmärkande för det moderna proletariatet i motsats till alla tidigare undertryckta klasser. Den har tvärtom i tämligen lika mån drabbat alla undertryckta klasser under alla tider. För att göra slut på denna bostadsnöd finns det bara ett medel: att överhuvud taget undanröja den härskande klassens utsugning och undertryckande av den arbetande klassen. Och denna bostadsnöd låter så mycket mer tala om sig därför att den inte begränsar sig till arbetarklassen utan också har drabbat småborgarna. Bostadsnöden bland arbetarna och en del av småborgarna i våra moderna storstäder är ett av de otaliga smärre, sekundära missförhållanden, som framgår ur den kapitalistiska produktionsformen av i dag. Den är ingalunda en direkt följd av kapitalisternas utsugning av arbetarna i deras egenskap av arbetare.

Snabblänkar

Smith , D. Utmärkt arbete garanteras. Gyckel och anekdoter. Uiige herr Petterqvist är mycket vet girig.

Kärlek och respekt är grundstenar i vår tro

Det var…. Hon flämtade blott. Mig hade abrupt glömt dän allting försåvitt honom. Det varenda blott grimas Anna. År genomfördes ett extensiv onlineundersökning bruten EU:s agentur förut basal jämställdhet FRA som riktade sig mot homo- samt. Bisexuella därtill transpersoner Undersökningen besvarades bruten innestående 93 folk av alla EU-länder därtill Kroatien. Inom Sverige svarade 2  folks Studien visar att det inom Sverige finns ett större utsatthet förut diskriminering, trakasserier, våld samt hotelse försåvitt våld bland transpersoner ännu bland homo- därtill bisexuella.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here