Arbetslöshet i Sverige

Hjälp för en arbetslös amputee

Webbsändningar Forskning om kvinnor och män på arbetsmarknaden I Sverige deltar idag nästan lika många män och kvinnor i arbetskraften, det vill säga de arbetar eller söker arbete. Under —talet ökade först kvinnor utan barn sitt lönearbete, men i och med talets familjepolitik blev det möjligt för alla kvinnor att lönearbeta. Fyra reformer under och talen har bidragit till det höga svenska kvinnliga arbetskraftsdeltagandet: den inkomstbaserade föräldraförsäkringen, den utbyggda offentligfinansierade barnomsorgen, rätten att behålla arbetet efter föräldraledighet, samt den borttagna sambeskattningen inom hushållet. Det finns även mer sentida reformer som påverkar kvinnornas arbetsutbud. När bostadsbidraget reformerades så att det blev mer lönsamt för båda makarna att arbeta steg till exempel de gifta kvinnornas sysselsättning. Däremot tycks maxtaxan ha mycket liten effekt på hur mycket föräldrarna arbetar, trots att reformen i genomsnitt halverade barnomsorgsavgifterna. Kvinnors och mäns arbetsmarknad skiljer sig åt Idag är det lättare för kvinnor att kombinera barn och arbetsliv, även för kvinnor med de  högsta inkomsterna och prestigeutbildningar. Även om mycket har hänt finns det flera skillnader mellan män och kvinnors arbetsmarknad. Kvinnor jobbar till exempel oftare inom offentlig sektor, de jobbar oftare deltid och har längre ledigheter i samband med att de blir föräldrar.

Kvinnors och mäns arbetsmarknad skiljer sig åt

Beakta att grafens y-axel börjar på 5 procent. När ekonomin går bättre är färre arbetslösa Arbetslösheten tenderar att avta när Sveriges ekonomi är god. Den kan delvis förklaras med att arbetsgivarna då anställer fler personer. SCB undersöker arbetslösheten genom att varje månad kontakta flera tusen personer mellan 15—74 år.

Vi behöver eran hjälp!

Sammanfattning

Pressmeddelande, 12 september Arbetslösheten högre för kvinns än män För första gången därefter är arbetslösheten högre för kvinnor ännu för män. Arbetslöshetsnivån för kvinnor samt män var i augusti 7,0 respektive 6,9 procent. Arbetslösheten totalt sett ökar för andra månaden i rad samt bedöms fortsätta öka framöver.

Finanskrisen påverkade svensk ekonomi negativt

Förutom Stockholms län som har högst aktie arbetslösa medlemmar så är det tre Norrlandslän som toppar statistiken. I Norrbottens län var 65 procent av dom arbetslösa medlemmar i en a-kassa medans det i Kronobergs län var bara 49 procent. En förklaring kan befinna att fack och a-kassa tidigare sågs som ett och att det inom de norra länen historiskt finns en starkt fackligt engagemang och en art av arbetsmarknad där facken varit bärkraftig part. I Kronobergs län är det till exempel nästan dubbelt så bunt andel företagare än i Norrbottens län, 12 procent jämfört med 7 andel, och man kan tänka sig att de inte valt att vara tillsammans i en a-kassa i lika bamse utsträckning. Källa: Arbetsförmedlingen Andel medlemmar inom a-kassan av arbetslösa öppet och inom program 5. För att få arvode från den frivilliga inkomstbortfallsförsäkringen måste hane också varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here