Kriminalvården

Möt de unga kvinnorna i veterinärt

Rapport tal Dagens unga män och kvinnor tenderar att tycka och tänka alltmer lika varandra. Samtidigt betonar de rätten att vara olika. När unga män betonar vikten av relationer är det vare sig machon eller velourpappan som står modell och när unga kvinnor betonar arbetets roll är det vare sig den dubbelarbetande mamman med underordnat jobb eller knytblusen som är förebild. Tvärtom - föräldrarna används som avskräckande exempel att ta lärdom av. Men i vissa frågor är skillnaderna alltjämt mycket stora - synen på kärnkraft är en sådan fråga. Konvergens Unga män och kvinnor tycker allt mer lika, de delar i många frågor samma grundläggande värderingar. Utvecklingen mot denna samsyn eller konvergens, går snabbt inom område efter område.

Linköpings universitet

Förvandling till tidsbestämt straff Efter att hava avtjänat minst tio år av straffet kan den dömde ansöka om att få sitt livstidsstraff tidsbestämt. Om tingsrätten går med på ansökan, får det tidsbestämda straffet inte vara kortare ännu 18 år, som är det längsta tidsbegränsade straff som kan dömas ut i Sverige. Alla beslut om att omvandla livstidsstraff till tidsbestämt straff avgörs i Örebro tingsrätt. Kriminalvården och Rättsmedicinalverket yttrar sig bland annat om hurdan den dömde skött sig under strafftiden respektive risken för återfall i flagrant brottslighet. För den som får livstidsstraffet omvandlat till tidsbestämt straff, gäller dito regler som för övriga fängelsedömda, mot exempel när det gäller villkorlig frigivning.

About the object

Digga Statistik Vadå jämställdhet? Varför är du så arga för? Vi lever ju i ett modernt samhälle, tjejerna inneha det minst lika bra som killarna! Och kvinnor slåss faktiskt också. Armé är lite hjälp på vägen.

Sekundär meny

Bild Westend61 Ideella krafter bjuds in mot nätverksträff Nu bjuder Barnafrid in ideella organisationer till en nätverksträff. Många våldsutsatta barn söker sig till stödverksamheter i den ideella sektorn. Målet är att öka kunskapen om våld mot avkomma och unga. Barnafrid talks 12 januari Barnafrid talks är en digital seminarieserie där tvärvetenskaplig forskning som rör barns våldsutsatthet presenteras och diskuteras. Barnafrid talks vänder sig till forskare och andra intresserade. Seminarierna är kostnadsfria och sänds via Zoom.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here